Nadolazeće edukacije su:

  • Temelji kvalitetnog projektnog menadžmenta i njegova uspješna primjena u praksi (utorak – četvrtak, 19. – 21. 4. 2022.)
  • Projektni menadžment za početnike (srijeda, 4. 5. 2022.)

Trodnevna seminar-radionica “Temelji kvalitetnog projektnog menadžmenta i njegova uspješna primjena u praksi” predstavlja zaokruženu cjelinu znanja i donosi praktičnu vježbu za uspješno iniciranje, planiranje i upravljanje projektima. Da biste se na nju prijavili ne trebate prethodno prisustvovati seminaru “Projektni menadžment za početnike”. No, jednodnevni seminar “Projektni menadžment za početnike” stvara dobru podlogu za seminar-radionicu “Temelji kvalitetnog projektnog menadžmenta i njegova uspješna primjena u praksi”.

Ako imate pitanja oko odabira edukacije, pošaljite upit na e-mail: edukacije@amm-consulting.hr.