Stručnom podrškom do nove vrijednosti.

Stručnom podrškom do nove vrijednosti.

ORGANIZACIJE

Problemi unutar organizacija, neovisno o njihovoj veličini ili vrsti poslovanja, nisu rijetkost. Nekad zahvaćaju čitavo poslovanje, a nekad samo određeni odjel ili projekt. Očitovati se mogu kao tek začeci lošeg poslovanja, ali i kao sveobuhvatni problemi. Čak se ni stagnacija, unatoč potencijalu da se poslovanje proširi ili poboljša, ne može smatrati pozitivnom. Koliko god takve stvari bile uobičajene, nisu uvijek lako rješive bez intervencije stručnjaka izvan sustava.

Uzrok može biti nedostatak iskustva, manjak znanja, prevelika fokusiranost na problem od koje se ne vidi rješenje… Pritom rukovoditelji često nisu ni svjesni da stvari ne funkcioniraju ili ne napreduju, a upravo to su pokazatelji da je promjena nužna. Upravo u takvim trenucima pomoć stručnjaka može biti ključna i učiniti razliku te od organizacije kojoj prijeti loše poslovanje napraviti onu koja će napredovati.

AMM CONSULTING stručnjak je koji će ukazati na probleme vašeg poslovanja i njihova moguća rješenja, ali i na dodatni potencijal koji se može ostvariti.

Usluge se, ponajprije, nude organizacijama od mikro do srednje veličine. Stoga, bilo da dolazite iz privatnog ili javnog, odnosno profitnog ili neprofitnog sektora, te neovisno o industriji djelovanja, obratite se AMM CONSULTING-u s povjerenjem i primit ćete potreban savjet i podršku iz područja projektnog i operativnog menadžmenta, menadžmenta organizacijskih promjena i transformacija, kao i u svezi organizacijske kulture i klime, edukacije i coachinga pojedinaca i timova te povezanih poslovnih pitanja i situacija.

organizacije

# POSLOVNO SAVJETOVANJE I PODRŠKA

Ako trebate podršku kod vođenja projekata, ukupnog poslovanja vaše organizacije ili nekog njegovog dijela te ako pritom tražite tek djelomične promjene ili potpunu reorganizaciju i transformaciju radi veće učinkovitosti, AMM CONSULTING tu je za vas. Zavisno o vašim potrebama, pomoći će vam u sljedećim aspektima poslovanja:

 • analizi postojeće situacije
 • utvrđivanju problematičnih područja i predlaganju korektivnih mjera
 • predlaganju preslagivanja organizacijskog sustava ili postavki projekta
 • utvrđivanju potencijala za jedan ili više novih smjerova djelovanja

 • planiranju, uvođenju i provedbi organizacijskih promjena
 • planiranju (re)brandinga i marketinške komunikacije

 • podršci HR-u u procjeni i odabiru zaposlenika i članova tima, ponajprije u odnosu na njihovu sposobnost primjene znanja i vještina u stvarnim poslovnim situacijama
 • uspostavljanju optimalnih poslovnih procesa i automatizaciji istih

 • konceptualizaciji prilagođenih softverskih rješenja i izradi funkcionalnih specifikacija te vođenju procesa tehnološke izrade i uspješne implementacije takvih rješenja

 • preslagivanju sustava, odnosno projekata, kako bi vam isti omogućili da se u datim okolnostima i s postojećim resursima ostvari optimalan rezultat

 • utvrđivanju prostora za smanjenje troškova i/ili povećanje prihoda

 • pronalasku optimalnih rješenja u problematičnim projektnim ili poslovnim situacijama

 • usmjeravanju i upravljanju situacijama nadzora poslovanja od strane službenih tijela

 • uspostavljanju kvalitetnih timova i/ili novih odjela te pokretanju projekata

 • coaching radu s cjelokupnim projektnim timovima ili funkcionalnim odjelima, ali i s pojedinim zaposlenicima organizacije

 • vrednovanju i upravljanju organizacijskom kulturom i klimom na projektu, u pojedinom funkcionalnom odjelu ili u cjelokupnoj organizaciji

 • revitalizaciji, tj. reorganizaciji, optimizaciji i transformaciji poslovanja

#amm180

signature usluga AMM CONSULTING-a

SVEOBUHVATNA USLUGA

              s prepoznatljivim AMM potpisom                 (p)okreće vaše poslovanje u pravom smjeru

Saznajte više
organizacije

Promjenama iznutra moguće je pozitivno utjecati na poslovne rezultate, bilo da se radi o produktivnosti, remodeliranju proizvoda i usluga, brzini i kvaliteti isporuke, prodajnim rezultatima, pozicioniranju na tržištu, stvaranju plodonosnih odnosa s klijentima ili nečem drugom. Ponekad je potrebno učiniti tek male korekcije, a ponekad je nužno zagrebati duboko ispod površine i ući u sve pore sustava kako bi se provela temeljita reorganizacija ili čak sveobuhvatna transformacija sustava. Pritom je važno znati da je gotovo svaki projekt ili sustav moguće preokrenuti i usmjeriti put rasta i uspjeha.

Zašto je baš AMM CONSULTING pravi partner za to?

Pravi je partner zbog dvadeset godina iskustva u iniciranju, planiranju i upravljanju projektima različitih veličina i vrijednosti. Jednako je učinkovit u radu sa strukturalno i vrijednosno malim projektima, ali i projektima međunarodnog karaktera, visoke multimilijunske vrijednosti, s više paralelno aktivnih, multidisciplinarnih timova. S druge strane, iskustvo u upravljanju operativnim poslovanjima, iniciranju i upravljanju njihovim promjenama, posebno u smislu izgradnje ili transformacije operativnih sustava te upravljanja kriznim i nepredviđenim situacijama, bit će vam od nezamjenjive vrijednosti u poboljšanju vašeg poslovanja.

# UPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKOM KULTUROM

Organizacijska kultura predstavlja krvotok svake organizacije. Snažno utječe na motivaciju zaposlenika, ali i na ukupne performanse organizacije. Iz tog razloga, s ciljem ostvarivanja dugoročnog poslovnog uspjeha, od iznimne je važnosti ispravno je dijagnosticirati, znati njome upravljati, ali je i mijenjati kad okolnosti to zahtijevaju. Pozitivna organizacijska kultura može povećati produktivnost organizacije do čak 40 % i stoga je područje koje zahtijeva stručnost i posvećenost.

Kombinirajući stručna znanja specifično vezana za organizacijsku kulturu s onima iz projektnog i operativnog upravljanja, leadershipa i coachinga, AMM CONSULTING nudi uslugu dijagnosticiranja organizacijske kulture po OCAI metodi te savjetovanje i podršku pri mijenjanju i upravljanju njome. To se čini tako što će se sagledati „šira slika“ organizacije, potaknuti ispravni pogled na odnose među njezinim članovima te stvoriti kvalitetan prostor za potrebne promjene i željene rezultate.

Usluga je namijenjena organizacijama koje razumiju da je uspjeh potrebno usmjeravati i planirati, a ljude osnažiti i motivirati. Dubinskim razumijevanjem temeljnih vrijednosti i uvjerenja koja prožimaju organizaciju te aktivnim radom s ljudima na svim razinama, moguće je stvoriti okruženje u kojem istovremeno napreduju i organizacija i njezini članovi.

Upravljanje organizacijskom kulturom
Upravljanje organizacijskom kulturom

# UPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKOM KULTUROM

Organizacijska kultura predstavlja krvotok svake organizacije. Snažno utječe na motivaciju zaposlenika, ali i na ukupne performanse organizacije. Iz tog razloga, s ciljem ostvarivanja dugoročnog poslovnog uspjeha, od iznimne je važnosti ispravno je dijagnosticirati, znati njome upravljati, ali je i mijenjati kad okolnosti to zahtijevaju. Pozitivna organizacijska kultura može povećati produktivnost organizacije i do 40 % i stoga je područje koje zahtijeva stručnost i posvećenost.

Kombinirajući stručna znanja specifično vezana za organizacijsku kulturu s onima iz projektnog i operativnog upravljanja, leadershipa i coachinga, AMM CONSULTING nudi uslugu dijagnosticiranja organizacijske kulture po OCAI metodi te savjetovanje i podršku pri mijenjanju i upravljanju njome. To se čini tako što će se sagledati „šira slika“ organizacije, potaknuti ispravni pogled na odnose među njezinim članovima te stvoriti kvalitetan prostor za potrebne promjene i željene rezultate.

Usluga je namijenjena organizacijama koje razumiju da je uspjeh potrebno usmjeravati i planirati, a ljude osnažiti i motivirati. Dubinskim razumijevanjem temeljnih vrijednosti i uvjerenja koja prožimaju organizaciju te aktivnim radom s ljudima na svim razinama, moguće je stvoriti okruženje u kojem istovremeno napreduju i organizacija i njezini članovi.

AMM Consulting pravi partner

Kako je organizacijska kultura jedinstvena za svaku organizaciju, tako se i ova usluga kroji prema mjeri klijenta te prilagođava njegovom okruženju, potrebama i ciljevima.

Uz valjanu dijagnostiku postojeće organizacijske kulture i s njome povezanih vjerovanja i ponašanja prisutnih u organizaciji te kvalitetnu stručnu podršku
AMM CONSULTING-a na putu promjena, i vaša organizacija može imati pozitivnu, osnažujuću i produktivnu organizacijsku kulturu koja će raditi za, a ne protiv vas!

Zašto je baš AMM CONSULTING pravi partner za to?

Pravi je partner zbog posjedovanja usko specijaliziranih stručnih znanja vezanih za organizacijsku kulturu, kao i zbog dvadeset godina iskustva u upravljanju projektima i operativnim poslovanjima te njihovim korekcijama. Odnosna znanja i iskustvo poduprti su, između ostalog, i međunarodno cijenjenim certifikatima za pozitivnu organizacijsku kulturu te dijagnostiku organizacijske kulture po OCAI metodi i vodstvo promjene organizacijske kulture, kao i međunarodno priznatim NLP Leadership Master Practitioner i NLP Coach certifikatima.

# EDUKACIJE, PREDAVANJA I COACHING

Uz poslovno savjetovanje i podršku, AMM CONSULTING nudi organizacijama i uslugu njima prilagođenih in-house i online edukacija na temu praktičnog (i) upravljanja promjenama, (ii) upravljanja projektima te (iii) upravljanja operativnim poslovanjem koje se temelji na tim principima, kao i na temu (iv) dijagnostike i upravljanja organizacijskom kulturom, koja se pokazala kao jedan od ključnih čimbenika organizacijskog (ne)uspjeha. Usluga edukacija namijenjena je organizacijama koje žele uspostaviti poslovanje na stručnim temeljima i pragmatičnom pristupu radnim zadacima te koje žele učinkovito odgovarati na različite izazove s kojima su svakodnevno suočene. Posjedovanje ovih znanja od strane ključnih zaposlenika u organizaciji zasigurno će unaprijediti kvalitetu i rezultate rada organizacije u cjelini, a posebno njezinih funkcionalnih, projektnih i drugih timova.

Dodatno, AMM CONSULTING nudi coaching za pojedince unutar organizacije, ali i grupni coaching za funkcionalne, projektne i druge timove u organizaciji. Grupni coaching iznimno je koristan za novoosnovane funkcionalne odjele, kao i za projektne timove sastavljene iz različitih dijelova organizacije ili čak različitih organizacija, kako bi se osigurala grupna harmonija, međusobno razumijevanje i sinergijski rad. U slučaju projekata, posebno je uspješan ako se održi na samom početku, jer se time projekti pokreću na kvalitetnim temeljima, a projektni tim stječe koheziju za ostvarivanje željenih ciljeva. Iznimno je učinkovit i u trenucima kada projekt ili odjel unutar organizacije zapadne u krizu produktivnosti, odnosno krizu komunikacije i suradnje među članovima takve grupe.

Edukacija, predavanja i coaching
Edukacija, predavanja i coaching

# EDUKACIJE, PREDAVANJA I COACHING

Uz poslovno savjetovanje i podršku, AMM CONSULTING nudi organizacijama i uslugu njima prilagođenih in-house i online edukacija na temu praktičnog (i) upravljanja promjenama, (ii) projektnog menadžmenta te (iii) operativnog poslovanja koje se temelji na tim principima, kao i na temu (iv) dijagnostike i upravljanja organizacijskom kulturom, koja se u praksi pokazala kao jedan od ključnih čimbenika organizacijskog (ne)uspjeha. Usluga edukacija namijenjena je organizacijama koje žele uspostaviti poslovanje na stručnim temeljima i pragmatičnom pristupu poslu i radnim zadacima te učinkovito odgovarati na različite izazove s kojima su svakodnevno suočene; s ovim znanjima, organizacije će zasigurno unaprijediti kvalitetu i rezultate rada svojih funkcionalnih i projektnih timova.

Dodatno, AMM CONSULTING nudi coaching za pojedince unutar organizacije, ali i grupni coaching za projektne, funkcionalne i druge timove te organizacije. Grupni coaching iznimno je koristan za novoosnovane funkcionalne odjele, kao i za projektne timove sastavljene iz različitih dijelova organizacije ili čak različitih organizacija, kako bi se osigurala grupna harmonija, međusobno razumijevanje i sinergijski rad. U slučaju projekata, posebno je uspješan ako se održi na samom početku, jer se time projekti pokreću na kvalitetnim temeljima, a projektni tim stječe koheziju za ostvarivanje željenih ciljeva. Iznimno je učinkovit i u trenucima kada projekt ili odjel unutar organizacije zapadne u krizu produktivnosti, odnosno krizu komunikacije i suradnje među članovima takve grupe.

Predavanja na različite teme

Za potrebe unutar-organizacijskih usavršavanja, team-buildinga i slično, AMM CONSULTING ujedno nudi usluge predavanja na različite teme – od projektnog i operativnog menadžmenta, preko menadžmenta organizacijskih promjena i organizacijske kulture do poslovno-projektne komunikacije i suradnje te s time povezanih znanja i vještina.

Zašto je baš AMM CONSULTING pravi partner za to?

Pravi je partner zbog posjedovanja širokog raspona stručnih, međusobno komplementarnih znanja te dvadeset godina iskustva u upravljanju projektima i operativnim poslovanjima, ali i njihovim korekcijama. Iskustvo je stjecano radom u različitim industrijama, s različitim zahtjevima i ciljevima te s različitim profilima suradnika. Vođenje zaposlenika i članova tima uvijek je usmjereno prema maksimiziranju njihovih profesionalnih kompetencija, jer se upravo na taj način, osim za njih kao profesionalce, ostvaruju i maksimalni učinci za projekt i/ili organizaciju. AMM CONSULTING nudi prijenos praktičnih znanja prilagođenih vašem okruženju i poslovnim situacijama, a koja znanja su, između ostalog, poduprta i cijenjenim certifikatima za predmetna područja.

# POSREDOVANJE

I VOĐENJE ODNOSA S TREĆIM STRANAMA

Ako ne možete pronaći pravog partnera za pojedine usluge, kao što su marketing, pravo, računovodstvo, financijsko i porezno savjetovanje ili vještačenje, PR, grafički dizajn, IT podrška i razvoj internetskih stranica, kao i prilagođenih softverskih rješenja, psihološka procjena i razvoj ljudskih resursa i druge, odnosno ako vam je potrebna podrška u pregovaranju uvjeta ili pri upravljanju odnosima sa suradnicama s ciljem ostvarenja najboljeg mogućeg rezultata, AMM CONSULTING nudi usluge posredovanja prema trećim stranama. To može uključivati pronalazak potrebnih partnera i aktivno usmjeravanje i upravljanje odnosima u vaše ime, ali i suradnju s onima koje ste sami odabrali – a sve radi ostvarivanja pozitivnog ishoda i maksimalnog rezultata.

Posredovanje i vođenje odnosa s trećim stranama
Posredovanje i vođenje odnosa s trećim stranama

# POSREDOVANJE I VOĐENJE ODNOSA S TREĆIM STRANAMA

Ako ne možete pronaći pravog partnera za pojedine usluge, kao što su marketing, pravo, računovodstvo, financijsko i porezno savjetovanje ili vještačenje, PR, grafički dizajn, IT podrška i razvoj internetskih stranica, kao i prilagođenih softverskih rješenja, psihološka procjena i razvoj ljudskih resursa i druge, odnosno ako vam je potrebna podrška u pregovaranju uvjeta ili pri upravljanju odnosima sa suradnicama s ciljem ostvarenja najboljeg mogućeg rezultata, AMM CONSULTING nudi usluge posredovanja prema trećim stranama. To može uključivati pronalazak potrebnih partnera i aktivno usmjeravanje i upravljanje odnosima u vaše ime, ali i suradnju s onima koje ste sami odabrali – a sve radi ostvarivanja pozitivnog ishoda i maksimalnog rezultata.

Posredovanje i vođenje odnosa s trećim stranama

Zašto je baš AMM CONSULTING pravi partner za to?

Pravi je partner zbog dvadeset godina iskustva u upravljanju projektima i operativnim poslovanjima, ali i njihovim korekcijama. Iskustvo je stjecano u različitim industrijama, s različitim zahtjevima i ciljevima postavljenim od druge strane, s različitim profilima suradnika, pokrivajući sve aspekte poslovanja – od administracije, preko proizvodnje, marketinga i prodaje pa sve do prava, financija i ljudskih resursa. S provjerenom mrežom kvalitetnih suradnika u različitim područjima poslovanja, AMM CONSULTING nudi kako posredovanje, tako i samo upravljanje takvim odnosima, s ciljem najboljeg ishoda za vas kao klijenta.

Uspješno poslovanje cilj je svake organizacije. Put do njega zahtijeva postavljanje jasne vizije, pomnu razradu plana djelovanja, odabir kvalitetnih suradnika, uspješno savladavanje izazova i stalno napredovanje kako u poslu, tako i u osobnom profesionalnom razvoju. AMM CONSULTING partner je koji vam pruža sveobuhvatnu podršku na tom putu! Podrška je utemeljena na stručnim znanjima i bogatom praktičnom iskustvu. Uz nju, vaše poslovanje ostvarit će svoj puni potencijal. Odaberite AMM CONSULTING jer broje se rezultati!

KONTAKT

Uspješno poslovanje cilj je svake organizacije. Put do njega zahtijeva postavljanje jasne vizije, pomnu razradu plana djelovanja, odabir kvalitetnih suradnika, uspješno savladavanje izazova i stalno napredovanje kako u poslu, tako i u osobnom profesionalnom razvoju. AMM CONSULTING partner je koji vam pruža sveobuhvatnu podršku na tom putu! Podrška je utemeljena na stručnim znanjima i bogatom praktičnom iskustvu. Uz nju, vaše poslovanje ostvarit će svoj puni potencijal. Odaberite AMM CONSULTING jer broje se rezultati!

KONTAKT