AMM CONSULTING nudi niz usluga koje mogu pomoći vašem poslovanju, ali i podržati vaš osobni profesionalni razvoj. Ovdje možete pronaći pojašnjenja pojedinih pojmova kako biste lakše prepoznali koje od ponuđenih usluga i edukacija će najbolje odgovoriti na vaše tekuće i buduće potrebe.

AMM CONSULTING nudi niz usluga koje mogu pomoći vašem poslovanju, ali i podržati vaš osobni profesionalni razvoj. Ovdje možete pronaći pojašnjenja pojedinih pojmova kako biste lakše prepoznali koje od ponuđenih usluga i edukacija će najbolje odgovoriti na vaše tekuće i buduće potrebe.

POJMOVNIK

PROJEKTNI MENADŽMENT
eng. Project Management

Projektni menadžment, tj. upravljanje projektima koordinirano je primjenjivanje znanja, vještina, alata i tehnika unutar nekog projekta kako bi se isporučili željeni rezultat i određena vrijednost prema krajnjim korisnicima. Projektom se može tretirati gotovo pa bilo koji pothvat koji će u konačnici proizvesti neki proizvod, uslugu ili rješenje. Svaki projekt ima svoj početak i kraj, okvir planiranja i postupanja te jasno određen i mjerljiv ishod. Srž upravljanja projektima je u detaljima te nizu koordiniranih i pomno isplaniranih zadataka i isporuka.

Naučite više
Naučite više

OPERATIVNI MENADŽMENT
eng. Operations Management

Operativni menadžment vještina je upravljanja organizacijskim resursima i procesima na način koji potencira efektivnost, a maksimizira produktivnost i učinkovitost organizacijskog sustava. Sagledava cjelokupnu sliku i upravlja svakodnevnim poslovanjem organizacije s ciljem postizanja sistemskog uspjeha.

Iako se često smatraju sinonimima, efektivnost, učinkovitost i produktivnost su zapravo različiti, ali međusobno povezani pojmovi. Dok efektivnost primarno podrazumijeva činjenje pravih stvari, učinkovitost podrazumijeva da se one čine na pravi način; učinite li to kako treba, ostvarit ćete visoku razinu produktivnosti.

MENADŽMENT ORG. PROMJENA
eng. Organisational Change Management

Na poluzi svjesnog i strukturiranog upravljanja promjenom (ili više njih istovremeno), menadžment organizacijskih promjena omogućuje pozitivne ishode u poduzetim pothvatima, ali i nepredviđenim situacijama i neizvjesnim okolnostima. Kako promjene osim tehničkog aspekta obuhvaćaju i onaj ljudski, tako se upravljanje promjenama ponajviše fokusira na prihvaćanje, usvajanje i zadržavanje promjena kod svih ljudi kojih se one tiču. Promjenama je pritom podložan bilo koji aspekt organizacije, ali one, prije svega, zahvaćaju njezinu infrastrukturu, tehnologiju, procese i ljudske resurse.

TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE
eng. Organisational Transformation

Transformacija organizacije podrazumijeva strateški pristup vođenja organizacije od točke u kojoj se nalazi prema točki u kojoj želi ili, čak, mora biti. Nerijetko zahvaća gotovo sve njezine aspekte, zadirući pritom u temeljne vrijednosti i stupove organizacije. Iako vrlo zahtjevna i često nimalo ugodna, ako se njome stručno upravlja, dugoročno će donijeti iznimne rezultate i pravi odgovor na sve izazove i potencijale budućnosti.

STRATEŠKO PLANIRANJE
eng. Strategic Planning

Strateško planiranje u svojoj srži promišlja što se i kako želi postići. Sagledava situaciju i postavlja ciljeve koji zahvaćaju cjelokupnu organizaciju u srednjem ili dugom roku. Strateško planiranje daje odgovor na tri ključna pitanja: gdje je poslovanje sada, gdje ga se želi dovesti i što činiti da se to ostvari. Zahtijeva promišljeno usklađivanje vizije poslovanja s realnim, dostupnim mogućnostima i kao takav je proces, a ne jednokratna aktivnost. Kao rezultat, organizacija dobiva jasnu viziju poslovanja, precizno postavljene i definirane ciljeve, posložene prioritete, usuglašeno razumijevanje vrijednosti na razini organizacije, efikasno alocirane resurse za realizaciju željenog te dovoljno fleksibilnosti za uspješan odgovor na promjene.

COACHING
eng. Coaching

Coaching je privremeni odnos (čak i svojevrsno partnerstvo) između tzv. coach-a i osobe kojoj je potrebna podrška na putu osobnih uvida i promjena, a s ciljem ostvarivanja željenih rezultata. Primjenjiv je u gotovo svakoj sferi života pa tako i poslovnoj. Coaching pomaže da osoba potpuno osvijesti trenutnu neželjenu situaciju i svoju ulogu u njoj te da pronađe put do one željene. Pritom coach ne daje rješenja, već omogućuje osobi da samostalno dođe do najboljih odgovora na izazove s kojima je suočena. U osnovi, ostvaruje se kao razgovor utemeljen na međusobnom povjerenju, koji coach usmjerava kako bi osnažio i motivirao osobu da promijeni perspektivu, a time i ponašanje. Rezultat su rast i razvoj.

ORGANIZACIJSKA KULTURA I KLIMA
eng. Organisational Culture and Climate

Organizacijska kultura predstavlja zajedničke temeljne vrijednosti, pretpostavke i vjerovanja, pri čemu odražava svojevrsni mentalitet i dušu organizacije. Pritom se manifestira kroz različite artefakte. U najvećem je dijelu nevidljiva, ali je istovremeno izuzetno snažna u svojem utjecaju. To se najbolje očituje kad treba poduzeti promjene – može biti izvrstan suputnik strategije, ali istovremeno i njezin najveći neprijatelj, zbog čega su njezino dijagnosticiranje i način kojim se njome upravlja od iznimne važnosti.

Organizacijska klima, s druge strane, manifestira se na površini i ponajprije odražava percepciju članova organizacije o njenom društvenom okruženju.

Drugim riječima, organizacijska klima daje odgovor na pitanje što se događa u organizaciji, a organizacijska kultura pojašnjava zašto se to događa.

Naučite više