Iza internetskih stranica www.amm-consulting.hr (u daljnjem tekstu: Stranice) stoji poslovni subjekt AMM CONSULTING, obrt za savjetovanje i usluge, vl. Ana-Marija Marić, Zagreb, Nova cesta 115 (u daljnjem tekstu: AMM CONSULTING).

AMM CONSULTING uređuje sadržaj Stranica samostalno i/ili uz pomoć usluga trećih strana, koje su dužne pridržavati se opće-prihvaćenih poslovnih i etičnih načela koja se uobičajeno povezuju s dobrom poslovnom praksom i pozitivnim propisima.

AMM CONSULTING, zajedno sa svim eventualnim trećim stranama povezanim s njime u odnosu na Stranice i ukupnu elektroničku komunikaciju s korisnicima Stranica i/ili usluga AMM CONSULTING-a, poštuje privatnost i sigurnost korisnika Stranica.

Informacije koje se prikupljaju od korisnika Stranica putem primjene kolačića (vidjeti više u Politika kolačića), direktno od korisnika Stranica i/ili usluga AMM CONSULTING-A ili putem drugih elektroničkih zapisa povezanih sa Stranicama i elektroničkom komunikacijom, tretiraju se s maksimalnom pažnjom i profesionalnom odgovornošću, kako bi se očuvala privatnost i sigurnost korisnika Stranica i/ili usluga AMM CONSULTING-a.

Hosting Stranica i pratećih servisa (e-mail komunikacija) omogućen je putem usluge Studio4Web-a (u vlasništvu DHL d.o.o., Nobileova 20, HR-52100 Pula) te se privatnost i sigurnost prikupljenih podataka s tim u svezi osigurava u skladu s njihovom politikom privatnosti i uvjetima korištenja odnosne usluge (više informacija dostupno je na njihovim internetskim stranicama www.studio4web.com).

Obrada podataka prikupljenih od strane AMM CONSULTING-a vrši se na način koji ničime prema trećim stranama ne otkriva niti ugrožava identitet ili druge osobne karakteristike korisnika Stranica i/ili usluga AMM CONSULTING-a, a ako/kada se prikupe podaci osobnije prirode (poput e-mail adresa, imena i prezimena ili naziva poslovnog subjekta i sl.) isti se tretiraju s maksimalnom pažnjom i obrađuju se samo i isključivo u svrhu radi koje su izvorno pribavljeni.

AMM CONSULTING ujedno može koristiti dostupne mogućnosti komunikacije s postojećim i potencijalnim korisnicima usluga te ostalim trećim stranama putem društvenih mreža (kao što su Facebook, Instagram, LinkedIn i dr.), u kojem slučaju je moguća online, svima javno dostupna i vidljiva međusobna interakcija AMM CONSULTING-a i trećih strana te u tim slučajevima AMM CONSULTING ima malu ili nikakvu kontrolu nad daljnjom upotrebom tako javno dostupnih podataka i informacija od poznatih i nepoznatih trećih strana te se u svezi s time potpuno odriče bilo kakve odgovornosti u odnosu na upotrebu i/ili zloupotrebu tako javno razmijenjenih podataka i informacija. U slučaju ako/kada neka fizička ili pravna osoba nije spremna na taj način razmjenjivati i učiniti javno vidljivima i dostupnima neke ili sve podatke vezane uz sebe, ovim putem se predlaže da se takva osoba u tom slučaju suzdrži od komunikacije s AMM CONSULTING-om putem javno vidljive komunikacije na društvenim mrežama te se upusti u direktnu komunikaciju putem privatnih kanala komunikacije (bilo putem sustava poruka na društvenim mrežama bilo putem drugih kontaktnih podataka vezanih uz AMM CONSULTING, poput telefona i e-maila).

Zaključno, svi posjetitelji Stranica, kao i sadašnji te potencijalni korisnici usluga AMM CONSULTING-a, slobodni su u bilo kojem trenutku uputiti upit prema AMM CONSULTING-u u svezi prikupljanja, obrade i sigurnosti njihovih osobnih podataka (na koje upite će AMM CONSULTING odgovoriti u najkraćem mogućem roku po primitku istih), te to mogu učiniti putem sljedećih kontaktnih podataka:

E:   info@amm-consulting.hr
M:  +385 99 303 7033
A:   AMM CONSULTING, vl. Ana-Marija Marić, Nova cesta 115, HR-10000 Zagreb.

Izvorno objavljeno:  2. 1. 2022.
Zadnje ažurirano:     3. 3. 2022.