Iza internetskih stranica www.amm-consulting.hr (u daljnjem tekstu: Stranice) stoji poslovni subjekt AMM CONSULTING, obrt za savjetovanje i usluge, vl. Ana-Marija Marić, Zagreb, Nova cesta 115 (u daljnjem tekstu: AMM CONSULTING).

Cjelokupni sadržaj na Stranicama i profilima društvenih mreža AMM CONSULTING-a vlasništvo je AMM CONSULTING-a, a gdje to eventualno nije slučaj AMM CONSULTING ima pravo korištenja istog temeljem prethodno pribavljenih dozvola trećih strana (u daljnjem tekstu: Sadržaj).

Djelomično ili potpuno preuzimanje, kopiranje, umnožavanje, distribuiranje ili bilo koji drugi način manipulacije Sadržajem, izuzev onih slučajeva gdje je to izrijekom dozvoljeno ili je nužno potrebno radi ispunjenja usluge AMM CONSULTING-a prema korisnicima usluga, smatrat će se neovlaštenim posjedovanjem, rukovanjem i/ili korištenjem Sadržaja. U slučaju ako/kada niste sigurni je li neka radnja dopuštena, a na neki način želite koristiti Sadržaj, ili neki njegov dio, izvan okvira uobičajeno predviđenog načina korištenja internetskih stranica i društvenih mreža, upućeni ste provjeriti s AMM CONSULTING-om je li radnja koju želite poduzeti dopuštena te ako nije dopuštena ishoditi suglasnost AMM CONSULTING-a prije eventualnog poduzimanja te ili njoj slične radnje. S naprijed navedenim u svezi, AMM CONSULTING zadržava pravo poduzeti sve zakonom dopuštene radnje kako bi zaštitio svoja autorska i druga prava u slučaju ako/kada neka osoba poduzme radnje protivno ovdje navedenom, a posebno ako/kada iste za AMM CONSULTING prouzroče posrednu ili neposrednu štetu ili gubitak bilo koje vrste.

U odnosu na edukacije u organizaciji i izvedbi AMM CONSULTING-a, prijava na bilo koju od edukacija smatra se potvrđenom, a mjesto na edukaciji osigurano tek po uredno primljenoj uplati kotizacije za odabranu edukaciju. U slučaju ako/kada se nudi pogodnost za ranu prijavu na neku od edukacija te je na Stranicama naznačeno “do” nekog datuma, kao rok za ostvarivanje pogodnosti, tada se istekom roka smatra prethodni datum od naznačenog datuma u 23:59:59 sati (primjerice, “do 1. 4. 2022.” znači do zaključno 31. 3. 2022. u 23:59:59 sati i odnosi se na prijave zaprimljene do tog datuma i vremena te uplate koje su izvršene najkasnije sljedeći radni dan). U slučaju ako/kada se nudi pogodnost u obliku besplatnih konzultacija, takve konzultacije je moguće iskoristiti tek nakon uredno plaćene kotizacije za odabranu edukaciju i nakon potpuno odslušane edukacije, a konzultacije može iskoristiti samo i isključivo polaznik edukacije za kojega je prethodno uplaćena kotizacija; pritom je rok za korištenje takve pogodnosti 30 dana od završetka edukacije (prvi sljedeći kalendarski dan smatra se prvim danom razdoblja za iskoristiti stečenu pogodnost). Pogodnosti vezano za edukacije primjenjive su sukladno uvjetima koji su naznačeni na Stranicama i/ili u oglasu za edukaciju, a u slučaju istovremenog postojanja više popusta ili pogodnosti isti/e se ne zbrajaju te se primjenjuje onaj popust, odnosno pogodnost koji/a je u tom trenutku povoljniji/a za kupca.

Posjetitelji ovih Stranica, kao i posjetitelji profila društvenih mreža AMM CONSULTING-a, koriste Sadržaj za osobnu upotrebu, odnosno za potrebe poslovnog subjekta u kojem su vlasnik ili zaposlenik, te isti koriste na vlastitu odgovornost i uz primjenu prethodno navedenog upozorenja. AMM CONSULTING se pritom odriče bilo kakve pravne ili druge odgovornosti u odnosu na eventualnu štetu koja za korisnike Stranica i korisnike profila društvenih mreža AMM CONSULTING-a može nastati u bilo kojem smislu i/ili obliku uslijed korištenja Sadržaja i u svezi sa Sadržajem, a posebno u odnosu na eventualne zlouporabe Sadržaja.

Iako je AMM CONSULTING uložio dužnu pažnju kako bi cjelokupni Sadržaj bio omogućen korisnicima Stranica i korisnicima profila društvenih mreža AMM CONSULTING-a bez pogreški u pisanju, pogreški u citiranju i referenciranju te slično, pogreške te vrste su moguće te ukoliko posjetitelji zamijete iste, posebno ako/kada im iste pričinjavaju poteškoću neke vrste u konzumiranju Sadržaja, pozvani su uputiti obavijest o istom prema AMM CONSULTING-u, kako bi se takve pogreške brzo i uspješno otklonile.

Informacije o kolačićima koji se primjenjuju na Stranicama, kao i o očuvanju privatnosti prikupljenih osobnih i drugih podataka korisnika Sadržaja i/ili usluga AMM CONSULTING-a, dane su u rubrikama Politika privatnosti i Politika kolačića na Stranicama.

AMM CONSULTING posebno poštuje pravo na zaštitu privatnosti u odnosu na djecu u interaktivnom online okruženju te se stoga ovdje posebno ističe kako Stranice i profili na društvenim mrežama AMM CONSULTING-A nisu namijenjeni osobama mlađim od 14 (četrnaest) godina, a u slučaju osoba koje imaju navršenih 14 do uključivo 17 (četrnaest do sedamnaest) godina predlaže se pregledavanje i korištenje Stranica i AMM CONSULTING profila na društvenim mrežama uz nadzor njihovog zakonskog skrbnika.

AMM CONSULTING zadržava pravo izmjene uvjeta korištenja Sadržaja, kao i samog Sadržaja, u bilo kojem trenutku kada isto ocijeni potrebnim ili poželjnim.

Smatrat će se da su korisnici Sadržaja u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja istog, i općenito usluga AMM CONSULTING-a, kao i s Politikom privatnosti te Politikom kolačića, odnosno u slučaju ako/kada nisu suglasni da će bez odgode prestati koristiti Sadržaj, odnosno usluge, Stranice i profile društvenih mreža AMM CONSULTING-a.

Zaključno, svi posjetitelji Stranica, kao i sadašnji te potencijalni korisnici usluga AMM CONSULTING-a, slobodni su u bilo kojem trenutku uputiti upit od njihovog interesa prema AMM CONSULTING-u (na koje upite će AMM CONSULTING odgovoriti u najkraćem mogućem roku po primitku istih), te to mogu učiniti putem sljedećih kontaktnih podataka:

E:   info@amm-consulting.hr
M:  +385 99 303 7033
A:   AMM CONSULTING, vl. Ana-Marija Marić, Nova cesta 115, HR-10000 Zagreb.

Izvorno objavljeno:  2. 1. 2022.
Zadnje ažurirano:     3. 3. 2022.